Tijdelijk nieuwsbericht Ligplaatsen 2e Havenkom (20-06-22 t/m 04-07-22)

20-06-2022

Door: Projectsecretaris De Elementen


Droomt u over een eigen boot dichtbij huis?

Tijdelijk nieuwsbericht Ligplaatsen 2e Havenkom (20-06-22 t/m 04-07-22)

Als koper van een woning in De Haven krijgt u de mogelijkheid om bij uw woning ook een ligplaats voor een boot in erfpacht te nemen, zodat u altijd in de buurt kunt aanmeren. In de 2e Havenkom tussen de deelgebieden Schipper en Rederij wordt in het 1e kwartaal van 2023 een nieuwe aanlegsteiger gerealiseerd met 15 ligplaatsen met een aparte Vereniging van Eigenaren. Het aanbod van ligplaatsen is beperkt en wordt middels een loting voor 20 jaar in erfpacht uitgegeven.
De prijzen variëren tussen de € 10.285,00 (8 meter) en € 12.100 (10 meter) en de aanlegsteigers kunnen naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 in gebruik genomen worden. De ligplaatsen aan de Sluiskade en Schipperskade (1e Havenkom) zijn nagenoeg allemaal reeds in erfpacht uitgegeven. Er is nog 1 ligplaats van 12.00 meter beschikbaar met een prijs van € 15.125,00.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het in erfpacht nemen van een ligplaats in de 2e havenkom, dan kunt u de informatieflyer opvragen via elementen@nissewaard.nl. Na de zomervakantie vindt middels loting bij een notaris de toewijzing en uitgifte van de ligplaatsen plaats.

Let op: om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient u aan te tonen dat u een woning in De Haven heeft gekocht of al bewoond, door de notariële akte van uw woning te overhandigen.