Disclaimer en Privacy-statement

Disclaimer

VOF Dijkzone besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan VOF Dijkzone niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan VOF Dijkzone dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. VOF Dijkzone verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. VOF Dijkzone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel VOF Dijkzone alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

VOF Dijkzone is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. VOF Dijkzone kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van VOF Dijkzone.

Privacy Statement

  • Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • VOF Dijkzone houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de website De Elementen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.
  • U treft op deze website van VOF Dijkzone mogelijk links naar andere sites aan. VOF Dijkzone kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • VOF Dijkzone kan uw persoonsgegevens verstrekken aan makelaars en/of andere geselecteerde partners van VOF Dijkzone wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • VOF Dijkzone kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door u aan te melden geeft u VOF Dijkzone toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten en beurzen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@woneninjeelement.nl
  • Dit Privacy Statement van VOF Dijkzone kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement